<div align="center"> <h1>Klan Zarazy</h1> <h3>Strona poświęcona armii Skavenów. Zawiera informacje na temat jedonstek, opisy magicznych przedmiotów i czarów. Oraz wiele innych ciekawostek.</h3> <p>warhammer fantasy battle, wfb, skaven, grey seer, warlord, chieftein, clanrats, stormvermin, galeria, magia, klan zarazy, jezzail, ratilng gun, plague monk, censer bearer, plague priest</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://republika.pl/klanzarazy/index.html" rel="nofollow">http://republika.pl/klanzarazy/index.html</a></p> </div>